Ekológia | Zenit

Ekológia - odpady

Sme povinná osoba podľa zákona 119/2010 Z.z. o odpadoch. Naše registračné číslo v registri povinných osôb na Ministerstve životného prostredia SR je PO_0009016. Pri zakúpení tovaru obal môžete vrátiť na predajni, ktorý bude následne zneškodnený podľa platných právnych predpisov.